Truyện Ngắn


Thông thường tác giả rất hiếm khi kể lại câu chuyện mình đã viết. Cái phần tinh chất của nó là ngôn ngữ văn phong làm sao có thể kể được, kể lại tác phẩm tức là làm hại nó.

Very rarely does a writer retell a story he or she has written. It is because the best part or quintessence of the story, its language and style, can’t be fully recaptured. To retell a story is to rui...

A Windfall

24/06/2022

Vietnamese people often say don’t lend money to your friends or you will lose them. But in his case, he might get both the loan and, better than a friend, a wife.

Người Việt bảo cho bạn vay tiền là mất bạn. Nhưng trường hợp của anh, vay tiền của bạn lại còn được vợ. Người Việt cũng bảo giàu vì bạn sang vì vợ. Đây thì anh mất bạn là mất cái giàu mà được vợ là đư...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>