Truyện Ngắn


Chị vốn là một cô lái xe. Xe công nông. Cái thời nông thôn còn ít xe bán tải và ít xe máy, xe công nông có giá. Cứ phành phạch đường làng, xình xịch bờ ngang ngõ tắt

Thông thường tác giả rất hiếm khi kể lại câu chuyện mình đã viết. Cái phần tinh chất của nó là ngôn ngữ văn phong làm sao có thể kể được, kể lại tác phẩm tức là làm hại nó.

Very rarely does a writer retell a story he or she has written. It is because the best part or quintessence of the story, its language and style, can’t be fully recaptured. To retell a story is to rui...

A Windfall

24/06/2022

Vietnamese people often say don’t lend money to your friends or you will lose them. But in his case, he might get both the loan and, better than a friend, a wife.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>