Truyện Ngắn


Chỗ ngồi

05/8/2019

Sinh viên đi với nhau cùng một chuyến tàu thì bao giờ cũng vui. Hội đồng Quan hệ văn hóa của Ấn Độ, cơ quan thuộc bộ Ngoại giao, thường tổ chức những chuyến du ngoạn như vậy cho sinh viên nước ngoài. ...

Ông chưa ở Paris phải không? Câu này trong nhà tôi bây giờ đã thành chuyện đùa. Nhưng nó bắt đầu từ một chuyện cũ của cha tôi. Ngày trước ông chưa ở Paris phải không? Trước năm 1945, cha tôi hoạt đ...

Thời bây giờ, đất nước hơn 90 triệu dân, mỗi cuốn sách trung bình chỉ in từ 1.000 đến 2.000 bản, cuốn nào được coi là đinh thì mới dám in lần đầu 5.000 bản, nếu phát hành được nhiều thì trong vài ba n...

Installation

16/5/2019

The guest who had been in room No 37 left only these things. At ten o’clock in the morning, the room-service maid entered after the guest had gone. A man. The clothes in the sideboard confirmed it. Th...

1 2 3 4 5 6 7 8<< >>