Tiểu Luận


Trong cuốn Sống – Tình yêu, tự do đầu tiên và cuối cùng, hiền triết Osho bàn một cách rất thẳng thắn về tình yêu và tính dục, về tính ưu việt của việc chủ ý sống cô độc (không phải đơn độc)… Quan điểm...

Toàn bộ cuốn tiểu thuyết Nắng Thổ Tang giống như lời khẳng định đây không phải là lịch sử. Lịch sử được nhìn từ một phía rất khác mà không một quyển sách sử nào ghi lại. Chỉ có tác giả là người kể lại...

Rất thiện cảm với tập hồi ức Hà Nội mũ rơm và tem phiếu của Trung Sỹ, tôi đọc tiếp tập sách anh viết trước đó là Chuyện lính Tây Nam. Tác giả trực tiếp kể lại câu chuyện tham chiến của mình, một dạng ...

Câu chuyện thoạt nghe như một truyền thuyết: sau khi cha mẹ lần lượt qua đời, chú bé Rob Cole và mấy đứa em được phường thợ mộc chia về cho các gia đình trong phường nuôi nấng. Mới chín tuổi, Rob được...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>