Tiểu Luận


Ở tập phê bình văn học của Nguyễn Hoài Nam, Từ trang sách đến gương mặt văn chương, người đọc chứng thực sự thành thật của một cây bút không bằng lòng với quan niệm viết phê bình là phải “khách quan”,...

Vài chục năm gần đây, cái tên Milan Kundera luôn có trong danh sách chung khảo của giải Nobel văn chương. Thậm chí có những bút nhóm còn chất vấn giám khảo Nobel vì đã bỏ sót Milan Kundera. Bất kể nhữ...

Thử tưởng tượng: hầu hết những ông bà cầm cân nảy mực ấy họp nhau trong một hội đồng quốc tế, thì bản đồ văn chương thế giới mà họ vẽ ra, chắc chắn là chưa có Việt Nam.

Tên sách Khi yêu cần nhiều dũng cảm trong tiếng Anh là Two States: The Story of My Marriage (Hai tiểu bang – Chuyện hôn nhân của tôi). Nhìn vào tên sách tiếng Anh thì thấy tác giả này đặt tên sách hơi...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>