Tiểu Luận


Địa điểm vẫn chỉ là một cái quán Kairotei đó, nhưng đã có hai vụ cháy, một vụ mở đầu và một vụ kết thúc truyện. Vụ cháy thứ hai là để báo thù cho vụ cháy thứ nhất. Giữa hai vụ cháy là một quá trình tự...

Ở tập phê bình văn học của Nguyễn Hoài Nam, Từ trang sách đến gương mặt văn chương, người đọc chứng thực sự thành thật của một cây bút không bằng lòng với quan niệm viết phê bình là phải “khách quan”,...

Vài chục năm gần đây, cái tên Milan Kundera luôn có trong danh sách chung khảo của giải Nobel văn chương. Thậm chí có những bút nhóm còn chất vấn giám khảo Nobel vì đã bỏ sót Milan Kundera. Bất kể nhữ...

Thử tưởng tượng: hầu hết những ông bà cầm cân nảy mực ấy họp nhau trong một hội đồng quốc tế, thì bản đồ văn chương thế giới mà họ vẽ ra, chắc chắn là chưa có Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>