Tiểu Luận


Cuốn tiểu thuyết thấm thía bậc nhất về thân phận người lưu vong.

Nhiều văn bản kịch, khi được dựng trên các sân khấu khác nhau, hoặc chuyển thành phim, thì mỗi kịch mỗi phim lại là một cách xử lý văn bản khác nhau.

Cuốn sách giễu cợt sâu cay thói phù phiếm, lừa lọc, phơi bày thực trạng bạo lực, và nhiều góc khuất trong xã hội hiện đại.

- Trong lễ trao giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam ngày 29-12-2002 ở Hà Nội, hầu như những tác giả được tặng thưởng đều không lên nhận giải. Anh có lý do gì về sự vắng mặt của mình không?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>