Tiểu Luận


Trải nghiệm, với nhà văn, có thể bằng cách lăn mình vào đời sống hoặc thông qua những trang sách. Tác giả như Huỳnh Trọng Khang (tiểu thuyết Mộ phần tuổi trẻ) đã chứng minh rằng sự trải nghiệm qua sác...

1. Hễ nhìn thấy người dẫn chương trình trên màn hình, tôi lại nhớ câu chuyện ngụ ngôn về con tàu chở hàng.

Không tham khảo

31/3/2017

1. Ta có thể thuộc đường qua lối lại trong cái thành phố ta đang sống, nhưng chỉ cần sang thành phố khác, dù thành phố ấy có nhỏ hơn thì nó cũng trở thành một cái mê cung. Rừng nào có chúa sơn lâm ấy....

Bí quyết: 5C

20/3/2017

Thành ngữ con ông cháu cha đã được các nhà ngôn ngữ học lý giải thỏa đáng. Không hề vô lý, cũng như thành ngữ theo kiểu cao chạy xa bay không hề vô lý. Cách nói của người Việt là vậy. Cấu trúc theo ki...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>