Tiểu Luận


Hầu như người đọc nhiều sách dịch đều biết trường hợp một dịch giả trẻ, nổi lên rất nhanh nhờ bản dịch những cuốn tiểu thuyết Âu - Mỹ hàng đầu. Ban đầu dịch giả được tấm tắc khen hơi quá so với chất l...

Câu ca dao này có dạo lan truyền trong cộng đồng người Việt ở châu Âu: Ăn nhanh, đi chậm, hay cười / Hay mua đồ cổ là người Việt Nam.

Bên lề sa mạc Thar ở miền Tây Bắc xứ Ấn có thành Joddhpur đồ sộ. Phía trên tường thành có hàng chục khẩu thần công khổng lồ, chĩa nòng từ trên cao xuống dưới. Tôi rất ấn tượng trước những khẩu thần cô...

Đi nhiều đến những xứ lạ có khi nảy ra cái thú: tặng quà. Quà của ta mang sang tặng cho bạn bè bên ấy. Quà mua từ bên ấy mang về tặng cho bạn bè bên này. Một va li quà mang đi và một va li quà mang về...

1 2 3 4 5 6 7 8<< >>