Tiểu Luận


Sân khấu mở ra một không gian cổ, lấy chuyện xưa để nói nay. Có cảnh gần trăm diễn viên đóng vai quần chúng tràn lên sân khấu để tạo hùng khí, nhưng rốt cuộc chỉ uy hiếp người xem, nhằm nhắc nhở người...

Tác giả Hiền Trang có những ý tưởng sáng tạo gây được bất ngờ cho người đọc. Danh họa Van Gogh sinh thời tự cắt tai trái của mình và người đời lý giải mỗi người một ý. Hiền Trang thì để cho cái màu và...

Kể về mẹ, tôi muốn bắt đầu bằng hai câu chuyện không liên quan gì đến mẹ tôi, chính xác thì đấy là chuyện về những người mẹ nói chung ở trên đời.

Ta là trên hết

19/03/2010

Nhiều vùng ở Ấn Độ, tôi trở lại sau gần ba mươi năm, thì có nhận xét: người Ấn Độ bây giờ tiếng Anh kém hơn trước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>