Luận Văn


1. Khởi thủy, tư duy của loài người là tư duy nguyên hợp. Khởi nguồn của các ngành khoa học chuyên biệt cũng là sự giao thoa kiểu “văn sử triết bất phân”. Nói vậy để thấy sự liên hệ, tương tác qua lại...

Gần đây, người ta thường nói đến sự thống ngự của truyện ngắn và tiểu thuyết trong văn đàn Việt Nam đương đại. Trong số những phong cách đã định hình, có chỗ đứng trong công chúng, Hồ Anh Thái là một ...

Có hay không thi pháp hậu hiện đại trong tác phẩm của các cây bút Việt Nam? Liệu đã có "hoàn cảnh hậu hiện đại" ở Việt Nam để làm tiền đề cho văn học hậu hiện đại? Hình như giờ đây đó là những nghi ng...

Từ sau 1985, giữa lúc đời sống văn học trong nước nóng lên cùng nhiều hiện tượng văn học nổi bật và dòng chảy thời sự của văn học đang bộn bề, ngổn ngang với bao vấn đề của thời kỳ đổi mới và hội nhập...

1 2 3 4 5<< >>