Luận Văn


Theo điều tra của chúng tôi, tính từ năm 1990 đến nay, mỗi năm bình quân có khoảng ba đến bốn công trình nghiên cứu tác phẩm của Hồ Anh Thái được công bố. Đây thực sự là con số rất lớn đối với một tác...

Hồ Anh Thái xuất hiện vào thời điểm giao thời và chuyển mình của nền văn học Việt Nam - một giai đoạn phát triển tương đối đa dạng và phức tạp của văn học. Hiện thực đời sống và độc giả luôn có nhu cầ...

Tiểu luận văn học là một loại bài viết ngắn, thường được viết từ quan điểm riêng của tác giả. Nội dung tiểu luận rất đa dạng, bao gồm phê bình văn học, các quan sát, khảo cứu về đời sống văn hóa - xã ...

Chân dung văn học là một thể loại đã xuất hiện trong nền văn học nước ta từ lâu, thời văn học trung đại, một số bài tựa, bình… của các tác giả cũng đã mang dáng dấp chân dung, hoặc có yếu tố chân dung...

1 2 3 4 5 6 7<< >>