Luận Văn


Tiểu luận văn học là một loại bài viết ngắn, thường được viết từ quan điểm riêng của tác giả. Nội dung tiểu luận rất đa dạng, bao gồm phê bình văn học, các quan sát, khảo cứu về đời sống văn hóa - xã ...

Chân dung văn học là một thể loại đã xuất hiện trong nền văn học nước ta từ lâu, thời văn học trung đại, một số bài tựa, bình… của các tác giả cũng đã mang dáng dấp chân dung, hoặc có yếu tố chân dung...

Chủ nghĩa hiện sinh là một trào lưu triết học Tây phương. Trước khi thuật ngữ existentialism được nhà triết học người Pháp Grabiel Marcel phát biểu vào giữa những năm 1940, thì có thể xem triết thuyết...

Hậu hiện đại đã trở thành hiện tượng mang tính toàn cầu, được bàn luận, tranh cãi rất nhiều và có ảnh hưởng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó, có văn học. Với văn học, chủ nghĩa hậu hiện đại đã m...

1 2 3 4 5 6 7<< >>