Dư Luận


Sau 40 năm sáng tạo, Hồ Anh Thái đã khẳng định được vị thế của mình trong văn học Việt Nam hiện đại. Ông là nhà Ấn Độ học hàng đầu ở Việt Nam, một nhà văn Việt Nam viết nhiều nhất về Ấn Độ. Dấu ấn văn...

1. Ngày nay độc giả đang cần những cuốn tiểu thuyết có cốt truyện hay và lạ. Đó là ý kiến của José Ortega Y Gasset, tiểu thuyết gia nổi tiếng Tây Ban Nha. Năm lá quốc thư hội đủ hai yếu tố đó. Đặc biệ...

A. P. Chekhov từng khẳng định: “Nếu người cầm bút không có lối đi riêng thì người đó không bao giờ là nhà văn cả”. Đó thật sự là một nan đề với những người cầm bút khi việc tạo cho mình một lối đi riê...

1. Năm lá quốc thư là hình ảnh ẩn dụ về năm vị đại sứ thuộc các thế hệ khác nhau. Kết nối năm bức chân dung ấy là nhân vật hai người con gái: “Nàng”, từng là một nhà ngoại giao trẻ Việt Nam. Và Roza, ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>