Dư Luận


Tác giả "Năm lá quốc thư" sẽ làm diễn giả trong các hội thảo với chủ đề về văn học châu Á, văn học viết về lịch sử tại hội sách lớn nhất thế giới.

Hồ Anh Thái quả thật chưa bao giờ khiến cho độc giả thất vọng về chữ của mình. Dù không phải là một dòng văn phổ thông và “dễ tính” với phần lớn người đọc, nhưng ai đã từng đọc và “thấm” Hồ Anh Thái r...

Nhà văn Hồ Anh Thái nổi tiếng là người đọc nhiều, xem nhiều. Nhưng xem - nghe - đọc nhiều chắc cũng còn không ít người có chung thói quen này. Cái khác biệt ở Hồ Anh Thái, đó là ông nhớ lâu và liên kế...

Sau 40 năm sáng tạo, Hồ Anh Thái đã khẳng định được vị thế của mình trong văn học Việt Nam hiện đại. Ông là nhà Ấn Độ học hàng đầu ở Việt Nam, một nhà văn Việt Nam viết nhiều nhất về Ấn Độ. Dấu ấn văn...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>