Du Ký


Với người Hindu giáo, mọi thứ trong vũ trụ đều thiêng liêng. Bất cứ thứ gì mọc lên và phát triển lại càng thiêng liêng. Trong Hindu giáo, niềm tin vào sinh vật thường đi cùng với suy đoán mang tính tô...

Thỉnh thoảng chúng tôi vào quán shisha chỉ để uống chè. Kiểu uống chè của người Iran cũng khác. Chè đen trong cốc thủy tinh sóng sánh. Nhặt một cục đường như quân xúc xắc bỏ vào miệng rồi mới uống một...

Muốn xem hai ngọn núi lửa trong một ngày thì phải đi từ sớm. Hai ngọn núi lửa ấy ở gần Bandung, thành phố cách thủ đô Jakarta 150 cây số. Chúng tôi rời thủ đô Jakarta lúc năm giờ sáng, cuối ngày trở v...

Lần thứ sáu tôi trở lại đất Phật Boddhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng), gặp lại thầy Huyền Diệu. Đây là nơi Phật đã giác ngộ dưới gốc cây bồ đề. Mấy ngày này Việt Nam Phật quốc tự có nhiều đoàn đến, cả ta lẫn T...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<< >>