Chân Dung Văn Học


Năm 1992, thầy Thích Chơn Thiện đến Đại học tổng hợp New Delhi làm tiến sĩ thì tôi đang làm thư ký cho đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. Đã hoàn thành việc học hơn một năm trước đấy, nhưng tôi vẫn thường tự ...

Dạo ấy, hễ cầm trên tay tạp chí Văn Hóa Phật Giáo thì bài đầu tiên tôi đọc ngay là ở mục Hỏi đáp. Từ những vấn đề giáo lý, đức tin, triết học, những vấn đề lịch sử và huyền thoại Phật giáo, cho đến nh...

Không phải ai cũng dễ hình dung: bốn năm qua, trong quá trình điều trị ung thư, chị Thanh Vân đã dịch được thêm năm cuốn sách, thậm chí trong đó còn có cả một bộ tiểu thuyết dày, những… ba tập.

Năm 1977: Tuệ Minh nổi bật trong hội đồng tuyển sinh lớp diễn viên điện ảnh khóa 3. Vẻ đẹp dịu dàng yểu điệu khiến các thí sinh xua được cảm giác đấy là cô giáo đang chấm thi, thí sinh bớt sợ. Cứ dịu ...

1 2 3 4 5 6<< >>