Chân Dung Văn Học


Bây giờ thì cô Xuân Phượng đã rất nổi với quyển hồi ký Gánh gánh... gồng gồng... Cô sinh năm 1929, gần đây mới ra sách nên được gọi là Nhà Văn Trẻ. Năm 2022 này chúng tôi còn đặt cho cô biệt danh Thiế...

Kể về mẹ, tôi muốn bắt đầu bằng hai câu chuyện không liên quan gì đến mẹ tôi, chính xác thì đấy là chuyện về những người mẹ nói chung ở trên đời.

Thời phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa còn thống soái, những nghệ sĩ “phải” sắm vai phản diện đều… thiệt thòi. Hầu như thế.

Làm Sách tết 2019, tôi đưa vào đấy bài thơ Phương Nam trái chín của Vân Long. Sách ra, gửi thư điện tử nhắn nhiều lần mà không thấy anh trả lời, số điện thoại cũ cũng không gọi được. Tưởng là đã đứt l...

1 2 3 4 5 6 7<< >>