Chân Dung Văn Học


Thời phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa còn thống soái, những nghệ sĩ “phải” sắm vai phản diện đều… thiệt thòi. Hầu như thế.

Làm Sách tết 2019, tôi đưa vào đấy bài thơ Phương Nam trái chín của Vân Long. Sách ra, gửi thư điện tử nhắn nhiều lần mà không thấy anh trả lời, số điện thoại cũ cũng không gọi được. Tưởng là đã đứt l...

Năm 1992, thầy Thích Chơn Thiện đến Đại học tổng hợp New Delhi làm tiến sĩ thì tôi đang làm thư ký cho đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ. Đã hoàn thành việc học hơn một năm trước đấy, nhưng tôi vẫn thường tự ...

Dạo ấy, hễ cầm trên tay tạp chí Văn Hóa Phật Giáo thì bài đầu tiên tôi đọc ngay là ở mục Hỏi đáp. Từ những vấn đề giáo lý, đức tin, triết học, những vấn đề lịch sử và huyền thoại Phật giáo, cho đến nh...

1 2 3 4 5 6<< >>