Nhà văn Hồ Anh Thái - nơi lưu giữ kỷ niệm

Chia Sẻ

Sau khi đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Sỹ Bằng đến chơi nhà thì có những hình ảnh này. Anh gọi đấy là nơi lưu giữ ký ức, nơi lưu giữ kỷ niệm. Xem chương trình này cũng coi như đang đến thăm một căn nhà.